• Nederlands taalpakket
  • English
- Microsoft Visual FoxPro -
Homepage
Nieuws
Visual FoxPro
Visual FoxPro diensten
FoxPro experts
Contact


header_foxpro.jpg
Afdrukken

Visual FoxPro migratie

Er is veel mogelijk wanneer uw organisatie gebruik maakt van FoxPro applicaties en software. Op deze website trachten wij u te informeren over deze mogelijkheden. Ondanks alle mogelijkheden kunt u als organisatie natuurlijk toch besluiten uw FoxPro applicaties te migreren. Bij een Migratie traject van FoxPro naar een andere taal heeft u experts nodig op gebied van beide talen: de Foxpro taal en uw nieuwe omgeving.

Onze experts zijn naast FoxPro opgeleid in diverse andere talen, zoals .NET (C#) en Java. Wij hebben de laatste jaren ervaring op kunnen doen in diverse migratietrajecten bij klanten. Vaak betreft een Foxpro migratietraject een grote ingreep in uw huidige organisatie. Wij hanteren een eenvoudig stappenplan om de migratie in zo goed mogelijk banen te leiden.

FoxPro migratietraject stappenplan

Als een klant ons heeft ingehuurd om een FoxPro migratie traject te leiden hanteren wij het volgende stappenplan om kwaliteit te waarborgen. 

Stap 1: samenstelling expert team
Een complex project zoals het migreren van FoxPro naar een andere ontwikkelomgeving vatten wij niet licht op. Wij stellen een team samen van een aantal experts, welke de beste zijn in hun ontwikkelomgeving en daarnaast kennis hebben van de andere ontwikkelomgeving. Voor een migratietraject van Foxpro naar .NET (C#) zetten wij dus tenminste een FoxPro expert met .NET (C#) kennis en een .NET (C#) expert met FoxPro kennis in 1 team. Daarnaast zorgen wij ervoor dat een andere expert met kennis en ervaring van beide talen + goede projectmanagement vaardigheden deelneemt aan het project om kwaliteit te waarborgen.

Stap 2: Inventarisatie
Het team maakt een gedetaillieerde analyse van de huidige applicatie en de manier waarop deze geschreven is. Zij besluit wat eenvoudig om te zetten is naar de andere taal en wat eventueel deels opnieuw geschreven dient te worden. Dit wordt gecategoriseerd en er wordt bepaald wat de kritische functionaliteit van de applicatie is. Op basis hiervan wordt een prioriteitenlijst opgesteld, waarin wordt beschreven welke elementen het eerst gebeuren.

Stap 3: Functionele analyse voor de ontwikkeling
Het team stelt daarnaast met de klant een gedegen functionele analyse op van de applicatie. Er wordt bepaald of de applicatie exact moet worden omgeschreven, of er wellicht wat dingen zijn veranderd in het proces en de applicatie eigenlijk op bepaalde punten het proces anders zou moeten ondersteunen. Er wordt voor eventuele nieuwe functionaliteit een functioneel ontwerp opgesteld. 

Stap 4: Realisatie van de migratie
Met een goed beeld van de functionaliteit, eventuele extra wensen en de werking van de oude applicatie gaat het team aan de slag met het migratietraject. Zij zal eerst het deel omzetten wat eenvoudig om te zetten is.  Hiernaar worden sommige delen van de applicatie herschreven. Tenslotte worden eventele extra wensen in de applicatie verwerkt. Bij het ontwikkelproces betrekt het team regelmatig gebruikers van het systeem, om zodoende kwaliteit te waarborgen.

Stap 5: testen van de gemigreerde applicatie
Na het realiseren van de applicatie wordt de applicatie uitgebreid getest. Deze testfase bestaat o.a. uit de systeemtesten en de acceptatietest. Na een uitgebreide test wordt de applicatie gereed gemaakt voor productie.

Stap 6: implementatie van de gemigreerde applicatie
Er is nu een volwaardige applicatie aanwezig, die in een compleet nieuwe ontwikkelomgeving tot stand is gekomen. U krijgt van ons de broncodes van de gemigreerde applicatie. De implementatie van de software wordt eventueel in een korte schaduwperiode geïmplementeerd. 

U heeft nu een applicatie die niet alleen is omgeschreven naar een nieuwe ontwikkelomgeving, maar die ook voldoet aan de huidige wensen van uw organisatie.