• Nederlands taalpakket
  • English
- Microsoft Visual FoxPro -
Homepage
Nieuws
Visual FoxPro
Visual FoxPro diensten
FoxPro experts
Contact


foxpro_header03.jpg
Afdrukken

Microsoft Visual FoxPro

Visual FoxPro is een softwarepakket van Microsoft. Met Visual FoxPro kan men 32-bit database applicaties en componenten creëren en onderhouden. FoxPro is een objectgeoriënteerde datacentrische programmeertaal. Visal FoxPro bevat naast de programmeertaal en database engine, ook een IDE (Integrated Development Environment). Met FoxPro kan men relatief gemakkelijk oudere code (van andere versies) teruglezen en verbeteren. Het pakket van MS Visual FoxPro is gericht op het snel ontwikkelen van software applicaties (Rapid Application Development).

Visual Studio.NET
Met Visual FoxPro kan men verschillende soorten applicaties ontwikkelen. Zo zijn database oplossingen van verschillende groottes en voor schillende platformen mogelijk, zoals locale oplossingen (op de desktop) of oplossingen die via het world wide web benaderbaar moeten zijn. Door de XML webservices in Foxpro is snelle uitwisseling met andere talen uit o.a. Visual Studio.NET mogelijk.

FoxPro for Dos & FoxPro for Windows
In de jaren 80 werd de basis voor FoxPro gelegd door het bedrijf FoxSoft met het product FoxBase. FoxBase werd snel bekend en dat was vooral te danken aan de snelheid. Het pakket liet qua performance anderen ver achter zich. Na FoxBase ontwikkelde het bedrijf nog FoxPro for Dos en FoxPro for windows. De snelheid was de voornaamste reden voor microsoft om het pakket over te nemen. Door de gepatenteerde optimalisatie techniek (Rushmore) werden ook andere applicaties van Microsoft sneller.

Visual Foxpro 3.0
Mircrosoft ontwikkelde Visual FoxPro (versie 3.0): een nieuwe object-georienteerde en datacentrische programmeertaal, waarmee het voor de ontwikkelaar mogelijk werd om professionele client-server oplossingen te bouwen voor organisaties van verschillende omvang.

Visual FoxPro 6.0 
Visual FoxPro 6.0 werd opgenomen in Visual Studio 6.0. Visual FoxPro 6.0 groeide uit tot een zeer populaire ontwikkelomgeving onder ontwikkelaars. Het aantal Visual FoxPro ontwikkelaars wordt geschat op 500.000. Vooral in Engeland en Duitsland werd de programmeertaal heel populair. Ook China en Japan hebben te maken met een grote populairiteit van Visual FoxPro, mede dankzij de goede codepage (tekenset) ondersteuning.

Visual FoxPro & Microsoft SQL Server
Visual FoxPro kan overweg met vrijwel alle gangbare databronnen. Het laat zich uitermate goed combineren met Microsoft SQL server. In de parktijk komt deze combinatie dan ook veelvuldig voor. Het bouwen van webservices, Active-X componenten, dll's etc. is allemaal geen probleem in Visual FoxPro.